ПРОДАЖБА НА СТАНОВИ

Локација - Кисела Вода

ПОВЕЌЕ ИНФОРМАЦИИ
Home Page Background Bonor
 
Интердисциплинарен

пристап во градежништвото

Вршиме инженеринг, надзор, проектантски, дизајнерски и други консултантски и истражувачки услуги.

Потребни ви се квалитетни и достапни градежни услуги?

за бонор

БОНОР ИНЖЕНЕРИНГ како компанија која делува во доменот на архитектурата и градежништвото е активна од 1991 година. Во текот на годините успешно работи на проекти од различен обем и карактер, вршејќи различни типови на услуги.Компанијата има интердисциплинарен пристап во работата…

Прочитај повеќе

Нашата визија

Целта на компанија при делувањето во градежниот сектор е создавање на хумани и сигурни простори кои делуваат инспиративно на корисниците и нивното опкружување.Во услови на градежна експанзија, кога станува пракса создавањето на нехуман простор за живеење и кога станува секојдневие…

Прочитај повеќе

Зошто Бонор?

Ние сме компанија која има интердисциплинарен пристап во работата,добивајќи:

  • Квалитетни градби
  • Модерен дизајн
  • Проектантни и консултантски услуги
  • Поседуваме голем број на сертификати

Селектирано Портфолио

Инженеринг и Изведба

Фирмата е овластена за изведба на објекти, за што поседуваме и соодветна референца.

Вршење енергетска контрола

Елаборати за енергетска ефикасност, вршење енергетска контрола и издавање сертификат за енергетски карактеристики на згради.

Инвестирање во станбени објекти

Инвестиции на локации во сопственост на компанијата или договорен со сопственици на градежно земјиште.

Ревизија

Поседуваме овластувања А и Б за вршење ревизија на проектна документација.

Архитек. проекти и урбанистички планови

Поседуваме лиценци за проектирање и лиценца за изработка на урбанистички планови.

Контактирајте не