Проекти

Потребни ви се квалитетни и достапни градежни услуги?

Europe House Skopje

Повеќе

Станбено-деловен објект – Шарски одреди бр.4

Повеќе

Реконструкција и надградба на Железничка станица, Скопје

Повеќе

Пренамена на деловен простор од катна гаража во детска градинка

Повеќе

Станбено-деловен објект – Старо Водно

Повеќе

Станбен Објект – Нобелова

Повеќе

Реконструкција на МКЦ

Повеќе

Реконструкција на Полициска Станица Тетово

Повеќе

Реновирање на општински сервисни центри во тетовски регион

Повеќе

Градинка – Орце Николов

Повеќе

Надзор на занаетчиски и градежни работи – Прокредит

Повеќе

Административен објект на локална самоуправа на општина Карпош

Повеќе

Библиотека Берово

Повеќе

Спортска Сала

Повеќе

Groningen – Urban Project

Повеќе

Ненкалаја-Подкалаја

Повеќе

Стамбена зграда на ул. Иван Милутиновиќ бб

Повеќе

Занатски дом

Повеќе