Стамбена зграда на ул. Иван Милутиновиќ бб

Име на проектот: Изведба на станбен објект на ул. Иван Милутиновиќ

Инвеститор: Приватни инвеститори

Надзорен Орган: Бонор инженеринг

Година: 2008

Место: Бела Вода, Езеро Младост-Велес

Опис на проектот

Тренинг Центарот на Прокредит РА ИЕ е комплексен објект-времено домување кој се состои од повеќе типови содржини карактеристични за ваков тип на објекти. Целта на проектот е да се изработи објект од затворен тип кој на посетителите ќе им овозможи услови за непречено одвивање на обуки, исхрана и релаксација во рамки на комплексот.

Во подрумот се организирани содржини за одмор и релаксација како теретана, сауна, турска бања, џакузи.

На приземјето се организирани сите содржини потребни за одржување на обуки, администрација и прехрана.

На катот е организиран делот за сместување на посетителите.

Детали за проектот

Клиент: Прокредит регионална академија
Локација: Бела Вода, Езеро Младост-Велес
Завршено на: 2008
Изведувач: Бонор Инженеринг