Europe House Skopje

KL-Studio-interior-design-skopje-EU-House-(00)
Име на проектот: Europe House Skopje
Клиент: Европска Унија
ДИЗАЈН И СУПЕРВИЗИЈА: КЛ Студио
Изведува: Бонор Инженеринг
Проект Менаџмент: ЕУ Делегација Скопје
Година: 2019
Место: Скопје

Останати проекти