Надзор на занаетчиски и градежни работи – Прокредит

prokredit-01

Име на проектот: Надзор на занаетчиски и градежни работи при изведба на Тренинг Центар на Прокредит Регионална Академија на Источна Европа на Велешко Езеро

Инвеститор: Друштво со ограничена одговорност за едукација Прокредит Регионална Академија Источна Европа


Опис на проектот

Тренинг Центарот на Прокредит РА ИЕ е комплексен објект-времено домување кој се состои од повеќе типови содржини карактеристични за ваков тип на објекти. Целта на проектот е да се изработи објект од затворен тип кој на посетителите ќе им овозможи услови за непречено одвивање на обуки, исхрана и релаксација во рамки на комплексот.

Во подрумот се организирани содржини за одмор и релаксација како теретана, сауна, турска бања, џакузи.

На приземјето се организирани сите содржини потребни за одржување на обуки, администрација и прехрана.

На катот е организиран делот за сместување на посетителите.

Име на проектот: Надзор на занаетчиски и градежни работи при изведба на Тренинг Центар на Прокредит Регионална Академија на Источна Европа на Велешко Езеро
Инвеститор: Друштво со ограничена одговорност за едукација Прокредит Регионална Академија Источна Европа
Надзорен Орган: Бонор инженеринг
Година: 2008
Место: Бела Вода, Езеро Младост-Велес

Останати проекти