Реконструкција на МКЦ

mkc-02

Име на проектот: Реконструкција на Младински Културен Центар- Град Скопје

Инвеститор: Делегација на Европска Комисија


Цел на проектот

Земајќи го во предвид фактот дека Младинскиот културен центар е етаблиран како културен центар, кој ги подржува и промовира младите, со овој проект објектот повторно се става во улога да ги поттикнува младите автори.

Проектот опфаќа:

  • Реконструкција на кровот
  • Реконструкција на надворешната фасада со замена на прозорите
  • Реконструкција на денсинг салата
  • Реконструкција на санитариите
Име на проектот: Реконструкција на Младински Културен Центар- Град Скопје
Инвеститор: Делегација на Европска Комисија
Надзорен Орган: ЕГИС Бцеом Интернационал
Година: Февруари – Ноември 2011
Место: град Скопје

Останати проекти