Станбено-деловен објект – Шарски одреди бр.4

DSCN1791

Име на проектот: Изведба на станбено-деловен објект – Шарски одреди бр.4

Инвеститор: Приватен

Име на проектот: Изведба на станбено-деловен објект – Шарски одреди бр.4
Инвеститор: Приватен
Надзорен Орган:
Година:
Место: Шарски одреди - Скопје

Останати проекти