Реновирање на општински сервисни центри во тетовски регион

saraj-01

Име на проектот: Реновирање на општински сервисни центри во Тетовскиот регион

Инвеститор: Европска агенција за реконструкција


Цел на проектот

Работите предвидени со овој проект вклучуваат Реновирање на 4 општински сервисни центри во Тетово, Гостивар, Чаир, Сарај и една канцеларија во Кондово. Реконструкцијата има за цел да се постигне унифициран изглед и визуелен ефект на општествените центри на национално ниво.

Име на проектот: Реновирање на општински сервисни центри во Тетовскиот регион
Инвеститор: Европска агенција за реконструкција
Надзорен Орган: ИЛФ Консалтинг
Година: Јули-Септември 2008
Место: Чаир, Сарај, Кондово, Тетово, Гостивар

Останати проекти